För att aktivera övriga funktioner så som Besparingsprognos, Aktuella värden, E-signatur, Databehandling, Loggade värden, Historik, m m

Kontakta Elektro Relä AB för ett webdatabas abonnemang
0812148800
Västberga allé 26
12630 Hägersten
 
 
MAC-adress Ange MAC-adressen på formen XX-XX-XX-XX-XX-XX

I port-nummer fyller du i det port-nummer du portat ut din apparat på. Normal ligger http på port 80. Men om du har flera apparater bakom en router måste du porta ut dessa på olika portar.

Visa hjälp för portalen
Port-nummer
 
 
 
Vi tillhandahåller denna tjänst gratis till våra kunder. Vi tillhandahåller tjänsten "as is", dvs vi ger inga garantier på dess funktion eller tillgänglighet. Vi förebehåller oss rätten att stänga tjänsten när som helst, detta kommer dock att meddelas minst en vecka i förväg på denna sida.